Αθροιστής ρυθμού ροής

  • Flow rate totalizer

    Αθροιστής ρυθμού ροής

    Αθροιστής ροής σειράς XSJ σύμφωνα με τη θερμοκρασία, την πίεση και τον ρυθμό ροής διαφόρων λήψης σήματος, οθόνης, ελέγχου, μετάδοσης, επικοινωνίας, επεξεργασίας εκτύπωσης, ενός ψηφιακού συστήματος ελέγχου απόκτησης. Για αέριο, ατμό, αθροιστή υγρού, μέτρηση και έλεγχο.