Μετρητής παρτίδας

  • Batch Controller

    Ελεγκτής παρτίδας

    Η σειρά XSJDL του οργάνου ποσοτικού ελέγχου μπορεί να συνεργαστεί με κάθε είδους αισθητήρες ροής και πομπούς για την πραγματοποίηση ποσοτικής μέτρησης, ποσοτικής πλήρωσης, ποσοτικής παρτίδας, παρτίδας, ποσοτικής έγχυσης νερού και ποσοτικού ελέγχου διαφόρων υγρών.