Μετρητής ροής διαφορικής πίεσης

  • Differential pressure flow meter

    Μετρητής ροής διαφορικής πίεσης

    Ο έξυπνος μετρητής ροής πολλαπλών παραμέτρων συνδυάζει πομπούς διαφορικής πίεσης, απόκτηση θερμοκρασίας, απόκτηση πίεσης και συσσώρευση ροής για την εμφάνιση της πίεσης εργασίας, της θερμοκρασίας, της στιγμιαίας και της σωρευτικής ροής στη θέση τους. Το αέριο και ο ατμός μπορούν να αντισταθμιστούν αυτόματα για τη θερμοκρασία και την πίεση για να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία εμφάνισης τυπικής ροής και ροής μάζας στο χώρο. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει εργασία ξηρής μπαταρίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας με τον μετρητή ροής διαφορικής πίεσης.